Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.sosovky-shop.sk. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim – Miroslav Smetana, Havlíčkova 441/3, 257 22 Čerčany, IČ:71555129.Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené, občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetko v znení noviel.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávky nad 10 kusov a vrátiť kupujúcemu uhradenú čiastku (ak platil vopred).

Prevádzkovateľ obchodu

Internetový obchod www.sosovky-shop.sk prevádzkuje
Miroslav Smetana
Havlíčkova 441/3
257 22 Čerčany
IČ:71555129

v spolupráci a s podporou skladu spoločnosti: ALENSA, s.r.o., Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Prehlásenie zákazníka

Zákazník prehlasuje, že preberá všetky zdravotné riziká spojené s užívaním výrobkov zakúpených v tomto obchode na seba a že si je vedomý nutnosti absolvovať prehliadku u očného lekára minimálne 1× za 6 mesiacov. Ďalej zákazník prehlasuje, že mu bola zakúpená značka kontaktných šošoviek a ich parametrov aplikovaná odborníkom. V prípade šošoviek obdržaných zadarmo od predajcu dobrovoľne prijíma zdravotné riziká vyplývajúce z ich používania na seba.

Objednanie

Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky kupujúceho. Zákazník má možnosť v objednávkovom formuláre rozlíšiť dodaciu a fakturačnú adresu a pridať podľa potreby poznámku. Toto sa potom automaticky objaví na daňovom doklade. K potvrdeniu objednávky dochádza telefonicky alebo elektronicky do niekoľkých minút po odoslaní objednávkového formulára. Daňový doklad obdrží zákazník vždy s tovarom. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Cena poštovného

Slovenská pošta / platba vopred bankovým prevodom: 2.00 €
Slovenská pošta / dobierka: 2.50 € 

Osobné vyzdvihnutie – platba vopred bankovým prevodom: 1.29 €
Osobné vyzdvihnutie – platba v hotovosti na výdajnom mieste: 2.29 €
Osobné vyzdvihnutie od 30 €: ZADARMO 

Sadzby sú uvedené vrátane DPH.

Poštovné (dopravné) zahŕňa balné aj poštovné.

Poplatky za dopravu sa nemenia v závislosti na celkovej váhe zásielky.


>> Zobraziť výdajné miesta >>

Dodanie

Tovar skladom expedujeme nasledovne:

Spôsob dodania Objednávky Odeslanie – expedícia Doručenie
Dobierka Po - Pia (Slovenská pošta) do 14:30 hod v deň objednania nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky
Dobierka Po - Pia (Slovenská pošta) po 14:30 hod nasledujúci pracovný deň po objednaní nasledujúci pracovný deň po vyexpedovaní
Platba vopred v dňoch Po - Pia -------- v deň pripísania platby na náš účet/ prijatia potvrdenia o prevedení transakcie nasledujúci pracovný deň po vyexpedovaní
Platba vopred v dňoch Po - Pia -------- v deň pripísania platby na náš účet/ prijatia potvrdenia o prevedení transakcie nasledujúci pracovný deň po vyexpedovaní
Osobné vyzdvihnutie Po - Pia (Zásielkovňa) do 14:00 hod v deň objednania možnosť vyzdvihnutia po obdržaní sms s informáciou o uložení na požadovanej pobočke
Osobné vyzdvihnutie Po - Pia (Zásielkovňa) po 14:00 hod Následujúca pracovný deň po objednaní možnosť vyzdvihnutia po obdržaní sms s informáciou o uložení na požadovanej pobočke
Platba vopred v dňoch Po - Pia (Zásielkovňa) -------- v deň pripísania platby na náš účet/ prijatia potvrdenia o prevedení transakcie možnosť vyzdvihnutia po obdržaní sms s informáciou o uložení na požadovanej pobočke
  • prípadne prijatie potvrdenia o prevedení transakcie

Poznámky: Slovenská pošta garantuje doručenie v nasledujúci pracovný deň po odoslaní zásielky. Čas dodania nie je možné vopred odhadnúť.

Adresy výdajných miest

Výdajné miesta

Tovar je tiež možné vyzdvihnúť:

Na adrese Prietrž 100 (bytovka smerom na Podhorie)
v pracovných dňoch v dobe od 8:00 do 16:00
 

Neskladový tovar expedujeme spravidla medzi 3. a 5. pracovným dňom odo dňa, kedy bola objednávka prijatá. V prípade niektorých špeciálnych výrobkov (farebné a torické kontaktné šošovky) alebo u nezvyčajných dioptrických hodnôt môže vo výnimočných prípadoch dôjsť k oneskoreniu dodania. O skladovosti a termíne dodania Vás informujeme po vyplnení parametrov kontaktných šošoviek v objednávkovom formulári pred potvrdením objednávky.

Cena, prepravné, platba

Spotrebiteľ platí cenu uvedenú v čase podania záväznej objednávky. Cena je vždy konečná, vrátane príslušnej sadzby DPH. Ceny za dopravu. Balné neúčtujeme. Akčné ponuky a ceny sú platné po celú dobu ich zobrazenia na stránkach www.sosovky-shop.sk

V prípade platby vopred bankovým prevodom odosielame tovar až po pripísaní čiastky na náš účet v Tatrabanke 2626750953/11­00, IBAN:

SK51 1100 0000 0026 2675 0953

, BIC: TATRSKBX s podmienkou SHA. Platobné inštrukcie obdržíte i emailom po potvrdení objednávky. Pre urýchlenie expedície zašlite bankou vygenerované potvrdenie o zadaní platby v grafickom formáte alebo v PDF na info@sosovky-shop.sk. Textové konfirmácie uznávame len ak sú na vyššie uvedený email odosielané priamo Vaším bankovým ústavom.

Reklamácie a záručné podmienky

Záručná lehota, ktorá činí u spotrebného tovaru 24 mesiacov, začína plynúť prevzatím tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie veci (expirácie), skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Bežne dodávame kontaktné šošovky s dátumom expirácie 24 a viac mesiacov. Ak sa chcete informovať o exspiračných údajoch Vami objednaných šošoviek, radi Vám ich oznámime na uvedených kontaktoch.

Daňový doklad, ktorý dostanete s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.

Adresa pre zasielanie reklamácií:
Sosovky-shop.sk
906 11 Prietrž 100
Slovensko
 

Reklamácie odporúčame zasielať doporučene v pevnej škatuľke, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Ak reklamujete už rozbalenú (použitú) kontaktnú šošovku, je potrebné zabezpečiť, aby v priebehu prepravy balíčku k nám nedošlo k jej vyschnutiu. Odporúčame šošovku vložiť do puzdra, zaliať roztokom a pevne uzavrieť. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť aj list s popisom chyby.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sosovky-shop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS nájdete na www.economy.gov.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na www.ec.europa.eu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Odstúpenie od zmluvy

Každá fyzická osoba má zo zákona právo do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je nutné dodržať nižšie uvedené podmienky:

• vrátený tovar musí byť kompletný
• tovar nesmie byť nijako porušený či znehodnotený (otvorenie obalu a pod). Ak spotrebiteľ poruší originálny obal u dodaného výrobku, u ktorého nemožno predpokladať, že by ho bolo možné následkom toho z hygienických či bezpečnostných dôvodov ešte použiť, nie je možné takýto tovar vrátiť, pretože sa stáva ďalej nepredajným
• priložte prosím nami vystavený predajný doklad, jeho kópiu alebo číslo objednávky
• uveďte svoje číslo bankového účtu

Odporúčame zasielať vrátený tovar v pevnom obale, nie v obálke (ani protinárazovej). V prípade poškodenia zásielky počas prepravy nemusí byť balíček prevzatý. V prípade odstúpenia od zmluvy obdržíte peniaze na Vami udaný účet počas 5–10 dní. Náklady na dopravu spojené s vrátením tovaru nesie zákazník. V prípade odstúpenia od zmluvy pri dodržaní vyššie uvedeného, klient obdrží celú čiastku vrátane fakturovaného poštovného, okrem nákladov, ktoré má zákazník spojené s podaním balíčku s vráteným tovarom. Čiastka bude vrátená na Vami zadaný účet behom 5–10 dní od dodania vráteného tovaru.

Slnečné okuliare a okuliarové rámy

Vážení zákazníci, keď sa rozhodnete vrátiť slnečné okuliare či okuliarové rámy v zákonom danej 14dennej dobe, prosíme Vás o vrátenie tovaru v kompletnom stave – teda aj vrátenie originálnych obalov. Obaly sú nenahraditeľné a patria do kompletného balenia výrobku. Ďalší predaj takto nekompletného tovaru je pre nás veľmi komplikovaný. Ďakujeme za pochopenie a ochotu.

Ochrana osobných údajov

Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov sa riadime nasledujúcimi podmienkami ochrany osobných údajov.Tento web používa súbory cookies, aby bol pre Vás nákup kontaktných šošoviek a roztokov jednoduchší a prehľadnejší. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií tu!      OK