Obchodné podmienky

| Základné ustanovenia | Cena poštovného | Reklamácie a záručné podmienky | Odstúpenie od zmluvy |


Základné ustanovenia

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.sosovky-shop.sk. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim – Miroslav Smetana, Havlíčkova 441/3, 257 22 Čerčany, IČ:71555129.Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené, občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetko v znení noviel.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávky nad 10 kusov a vrátiť kupujúcemu uhradenú čiastku (ak platil vopred).

Prevádzkovateľ obchodu

Internetový obchod www.sosovky-shop.sk prevádzkuje
Miroslav Smetana
Havlíčkova 441/3
257 22 Čerčany
IČ:71555129

v spolupráci a s podporou skladu spoločnosti: ALENSA, s.r.o., Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Prehlásenie zákazníka

Zákazník prehlasuje, že preberá všetky zdravotné riziká spojené s užívaním výrobkov zakúpených v tomto obchode na seba a že si je vedomý nutnosti absolvovať prehliadku u očného lekára minimálne 1× za 6 mesiacov. Ďalej zákazník prehlasuje, že mu bola zakúpená značka kontaktných šošoviek a ich parametrov aplikovaná odborníkom. V prípade šošoviek obdržaných zadarmo od predajcu dobrovoľne prijíma zdravotné riziká vyplývajúce z ich používania na seba.

Objednanie

Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky kupujúceho. Zákazník má možnosť v objednávkovom formuláre rozlíšiť dodaciu a fakturačnú adresu a pridať podľa potreby poznámku. Toto sa potom automaticky objaví na daňovom doklade. K potvrdeniu objednávky dochádza telefonicky alebo elektronicky do niekoľkých minút po odoslaní objednávkového formulára. Daňový doklad obdrží zákazník vždy s tovarom. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Cena poštovného

Slovenská pošta / platba vopred bankovým prevodom: 2.00 €
Slovenská pošta / dobierka: 2.50 € 

GLS Slovakia / platba vopred bankovým prevodom: 2.49 €
GLS Slovakia / dobierka: 2.99 € 

Osobné vyzdvihnutie – platba vopred bankovým prevodom: 1.29 €
Osobné vyzdvihnutie – platba v hotovosti na výdajnom mieste: 2.29 € 

Sadzby sú uvedené vrátane DPH.

Poštovné (dopravné) zahŕňa balné aj poštovné.

Poplatky za dopravu sa nemenia v závislosti na celkovej váhe zásielky.


>> Zobraziť výdajné miesta >>

Dodanie

Tovar skladom expedujeme nasledovne:

Spôsob dodania Objednávky Odeslanie – expedícia Doručenie
Dobierka Po - Pia (Slovenská pošta) do 14:30 hod v deň objednania za 1 – 2 pracovné dni po prijatí objednávky
Dobierka Po - Pia (Slovenská pošta) po 14:30 hod za 1 – 2 pracovné dni po expedícii objednávky za 1 – 2 pracovné dni po expedícii objednávky
Dobierka Po - Pia (GLS Slovakia) do 15:00 hod v deň objednania nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky
Dobierka Po - Pia (GLS Slovakia) po 15:00 hod nasledujúci pracovný deň po objednaní nasledujúci pracovný deň po vyexpedovaní
Platba vopred v dňoch Po - Pia -------- v deň pripísania platby na náš účet/ prijatia potvrdenia o prevedení transakcie nasledujúci pracovný deň po vyexpedovaní
Platba vopred v dňoch Po - Pia -------- v deň pripísania platby na náš účet/ prijatia potvrdenia o prevedení transakcie nasledujúci pracovný deň po vyexpedovaní
Osobné vyzdvihnutie Po - Pia (Zásielkovňa) do 14:00 hod v deň objednania možnosť vyzdvihnutia po obdržaní sms s informáciou o uložení na požadovanej pobočke
Osobné vyzdvihnutie Po - Pia (Zásielkovňa) po 14:00 hod Následujúca pracovný deň po objednaní možnosť vyzdvihnutia po obdržaní sms s informáciou o uložení na požadovanej pobočke
Platba vopred v dňoch Po - Pia (Zásielkovňa) -------- v deň pripísania platby na náš účet/ prijatia potvrdenia o prevedení transakcie možnosť vyzdvihnutia po obdržaní sms s informáciou o uložení na požadovanej pobočke
 • prípadne prijatie potvrdenia o prevedení transakcie

Poznámky: Slovenská pošta garantuje doručenie za 1 – 2 pracovné dni po odoslaní zásielky. Presný čas doručenia nie je možné vopred odhadnúť. Podmienky platné v rámci Slovenskej republiky.

Adresy výdajných miest

Výdajné miesta

Neskladový tovar expedujeme spravidla medzi 3. a 5. pracovným dňom odo dňa, kedy bola objednávka prijatá. V prípade niektorých špeciálnych výrobkov (farebné a torické kontaktné šošovky) alebo u nezvyčajných dioptrických hodnôt môže vo výnimočných prípadoch dôjsť k oneskoreniu dodania. O skladovosti a termíne dodania Vás informujeme po vyplnení parametrov kontaktných šošoviek v objednávkovom formulári pred potvrdením objednávky.

Cena, prepravné, platba

Spotrebiteľ platí cenu uvedenú v čase podania záväznej objednávky. Cena je vždy konečná, vrátane príslušnej sadzby DPH. Ceny za dopravu. Balné neúčtujeme. Akčné ponuky a ceny sú platné po celú dobu ich zobrazenia na stránkach www.sosovky-shop.sk

V prípade platby vopred bankovým prevodom odosielame tovar až po pripísaní čiastky na náš účet v Citibank 2113740004/81­30, IBAN:

SK7481300000002113740004

, BIC: CITISKBA s podmienkou SHA. Platobné inštrukcie obdržíte i emailom po potvrdení objednávky. Pre urýchlenie expedície zašlite bankou vygenerované potvrdenie o zadaní platby v grafickom formáte alebo v PDF na info@sosovky-shop.sk. Textové konfirmácie uznávame len ak sú na vyššie uvedený email odosielané priamo Vaším bankovým ústavom.


Reklamácie a záručné podmienky

Stiahnite si formulár pre reklamáciu tovaru

Záručná lehota, ktorá činí u spotrebného tovaru 24 mesiacov, začína plynúť prevzatím tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie veci (expirácie), skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Bežne dodávame kontaktné šošovky s dátumom expirácie 24 a viac mesiacov. Ak sa chcete informovať o exspiračných údajoch Vami objednaných šošoviek, radi Vám ich oznámime na uvedených kontaktoch.

Daňový doklad, ktorý dostanete s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.

Adresa pre zasielanie reklamácií:
Zásielkovňa.sk – Sosovky-shop.sk
ID 9942555
Kopčianska 92/A
851 01 Bratislava

Reklamácie odporúčame zasielať doporučene v pevnej škatuľke, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Ak reklamujete už rozbalenú (použitú) kontaktnú šošovku, je potrebné zabezpečiť, aby v priebehu prepravy balíčku k nám nedošlo k jej vyschnutiu. Odporúčame šošovku vložiť do puzdra, zaliať roztokom a pevne uzavrieť. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť aj list s popisom chyby.

Vybavenie reklamácie či vrátenia tovaru môže trvať až 30 dní.

Nesprávny výber kontaktných šošoviek a ich parametrov nie je dôvodom na reklamáciu. Zákazník musí mať kontaktné šošovky odborne aplikované a pri riešení reklamácie šošoviek si predávajúci môže vyžiadať potvrdenie o odbornej aplikácii kontaktných šošoviek (nie staršie ako 1 rok).

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sosovky-shop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS nájdete na www.economy.gov.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na www.ec.europa.eu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.


Odstúpenie od zmluvy

Stiahnite si formulár na odstúpenie od zmluvy

Každá fyzická osoba má zo zákona právo do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je nutné dodržať nižšie uvedené podmienky:

• vrátený tovar musí byť kompletný
• tovar nesmie byť nijako porušený či znehodnotený (otvorenie obalu a pod). Ak spotrebiteľ poruší originálny obal u dodaného výrobku, u ktorého nemožno predpokladať, že by ho bolo možné následkom toho z hygienických či bezpečnostných dôvodov ešte použiť, nie je možné takýto tovar vrátiť, pretože sa stáva ďalej nepredajným
• priložte prosím nami vystavený predajný doklad, jeho kópiu alebo číslo objednávky
• uveďte svoje číslo bankového účtu

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru a kontroly splnenia podmienok pre vrátenie tovaru predávajúcim, a to rovnakou formou, akou ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.


Odporúčame zasielať vrátený tovar v pevnom obale, nie v obálke (ani protinárazovej). V prípade poškodenia zásielky počas prepravy nemusí byť balíček prevzatý. V prípade odstúpenia od zmluvy obdržíte peniaze na Vami udaný účet počas 5–10 dní. Náklady na dopravu spojené s vrátením tovaru nesie zákazník. V prípade odstúpenia od zmluvy pri dodržaní vyššie uvedeného, klient obdrží celú čiastku vrátane fakturovaného poštovného, okrem nákladov, ktoré má zákazník spojené s podaním balíčku s vráteným tovarom. Čiastka bude vrátená na Vami zadaný účet behom 5–10 dní od dodania vráteného tovaru.

Slnečné okuliare a okuliarové rámy

Vážení zákazníci, keď sa rozhodnete vrátiť slnečné okuliare či okuliarové rámy v zákonom danej 14dennej dobe, prosíme Vás o vrátenie tovaru v kompletnom stave – teda aj vrátenie originálnych obalov. Obaly sú nenahraditeľné a patria do kompletného balenia výrobku. Ďalší predaj takto nekompletného tovaru je pre nás veľmi komplikovaný. Ďakujeme za pochopenie a ochotu.

Ochrana osobných údajov

Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov sa riadime nasledujúcimi podmienkami ochrany osobných údajov. • Marcela 14.10.2019

  Dobrý večer, pre chvíľkou som omylom urobila duplicitnú objednávku. Rád by som jednu stornovala. Ako to rýchlo vykonať???? Ďakujem.

  • info@sosovky-shop.sk 14.10.2019

   Dobrý deň, ďakujeme za info. Vašu duplicitnú objednávku sme stornovali. Pekný deň.

 • Katarína 03.07.2019

  Dobrý deň, zmenili ste poplatok za dodanie? Objednávam pravidelne vo vašom obchode, mala som vždy dopravu zdarma na výdajnom mieste, lebo som vždy mala objednávku na väčšiu sumu, ale teray mi nabehlo 1euro za platbu v hotovosti a 1, 29 za dodanie.

  • info@sosovky-shop.sk 03.07.2019

   Dobrý deň, ďakujeme za otázku. Bohužiaľ áno. Zrušili sme doručenie zadarmo, ktoré platilo pre výdajné miesta pri objednávkach nad 30 €. Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám pekný deň.

 • Peter 28.06.2019

  Dobry den! Chcel by som Vas poprosit o zmenu objednavky 100133924 z 28.06.2019 Chcel by som si to vyzdvyhnut na vydajnom mieste Zasielkovna: Liadrogeria, Vlcanska 560, Sala a tiez zaplatit na odbernom mieste. Dakujem vopred!

  • info@sosovky-shop.sk 01.07.2019

   Dobrý deň, ďakujeme za komentár. Veľmi sa ospravedlňujeme, ale Vaša objednávka bola už včera pripravená na expedíciu a dnes odoslaná. Vašu požiadavku na zmenu dopravcu sme bohužiaľ nestihli. Vďaka za pochopenie a keby sme pre Vás mohli urobiť čokoľvek ďalšie, napíšte nám. Prajeme Vám pekný deň.

 • Matúš 28.05.2019

  Dobrý deň, chcel by som zmeniť spôsob platby pri objednávke č. 100133842 z 28.5.2019 na dobierku, nie bankovým prevodom. Ďakujem.

  • info@sosovky-shop.sk 28.05.2019

   Dobrý deň, ďakujeme za správu. Spôsob platby sme na Vašej objednávky zmenili a na email sme Vám poslali rekapituláciu zmenenej objednávky. Keby sme pre Vás mohli urobiť čokoľvek ďalšie, napíšte nám. Zatiaľ Vám prajeme pekný deň.

 • Salavat 23.05.2019

  Dobrý deň, prosím Vas zrušiť objednávku 100143963 z 22.5.2019 a objednávku 100100369 z 22.5.2019. Urobil som par chib, chcel by som urobiť novu objednavku. Ďakujem vopred za odpoveď.

  • info@sosovky-shop.sk 23.05.2019

   Dobrý deň, vďaka za informáciu. Objednávku sme zrušili. Prajeme pekný deň.

 • Tomáš 15.04.2019

  Dobry den. Objednávku 100137429 z 09.04.2019,vydajne miesto Kollarovo nam.,Bratislava by som si rad vyzdvihol zajtra.Bude to tam este? Resp.,kolko je maximalna doba ulozenia zasielky v Zasielkovni? Dakujem. Tomas

  • info@sosovky-shop.sk 15.04.2019

   Dobrý deň, ďakujeme za Váš dotaz. Zásielka bude na výdajnom mieste uložená do 18. 4. Ak ste pri objednávke uviedol svoje správne telefónne číslo a email, dopravca Vám mal všetky tieto informácie odovzdať. Svoju zásielku nájdete v tomto odkaze: http://www.zasielkovna.sk/vyhledavani/?…. Môžete si predĺžiť úložnú dobu. Ak budete potrebovať čokoľvek ďalšie, napíšte nám. Prajeme Vám pekný deň.

 • Ludmila 03.03.2019

  Dobrý deň, chcela by som opraviť spôsob dopravy pri objednávke č. 100196011 zo dňa 3.3.2019. Prosím zásielku doručiť na výdajné miesto Liadrogéria, Vlčanská 560, Šaľa a platbu uskutočniť ako platba v hotovosti na odbernom mieste. Ďakujem.

  • info@sosovky-shop.sk 03.03.2019

   Dobrý deň, ďakujeme za správu. Miesto doručenia a spôsob platby sme zmenili. Ak by sme pre Vás mohli urobiť niečo iné, napíšte nám. Prajeme Vám pekný deň.

 • Kristína 27.02.2019

  Dobrý deň poprosím objednávku č. 100125415 zo dňa 26.2.2019 poslať na odberné miesto Lučenec, Jókaiho 28 (Bicykle - Šijacie Stroje - Zásielkovňa) a platbu uskutočniť ako platba v hotovosti na odbernom mieste. Dakijem, Jacmenikova

  • info@sosovky-shop.sk 27.02.2019

   Dobrý deň, vďaka za informácie. Objednávku sme upravili a na email sme Vám odoslali rekapituláciu zmenenej objednávky. Ak budete potrebovať čokoľvek ďalšie, napíšte nám. Prajeme Vám pekný deň.

 • Kristína 26.02.2019

  Dobrý deň mohla by som zmeniť miesto doručenia a spôsob platby objednávky č 100125415 z dna 26.2.2019 Ďakujem Jacmenikova

  • info@sosovky-shop.sk 26.02.2019

   Dobrý deň, ďakujeme za Váš dotaz. Áno, v objednávke môžeme urobiť dodatočnú zmenu. Stačí, keď nám napíšete aký spôsob a aké miesto doručenia si prajete zadať. Zatiaľ Vám prajeme pekný deň.

 • Dana 17.01.2019

  Dobrý deň, mohli by ste mi prosím preveriť moju objednávku 100147791, 15.1.2018 bola zaplatená prevodom z účtu Tatra Banky a stav objednávky sa stále nezmenil. Ďakujem Poláková Dana

  • info@sosovky-shop.sk 18.01.2019

   Dobrý deň, vďaka za dotaz. Platbu sme prijali a objednávku dnes odosielame. Ak budete čokoľvek potrebovať, napíšte nám. Prajeme Vám pekný deň.

Tento web používa súbory cookies, aby bol pre Vás nákup kontaktných šošoviek a roztokov jednoduchší a prehľadnejší. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií tu!      OK